Gravados rupestres na illa de Ons

  /  BIBLIOGRAFÍA   /  Gravados rupestres na illa de Ons

Gravados rupestres na illa de Ons

Gravados rupestres na illa de Ons

Artigo dedicado ao estudio de tres petróglifos localizados na Illa de Ons, dentro do contexto dun proxecto de prospección arqueolóxica levado a cabo polo Laboratorio de Patrimonio do CSIC, actual Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit). O proxecto, denominado “Estudio Arqueolóxico e Etnográfico da Paisaxe Cultural do Parque Nacional de Illas Atlánticas”, foinos encargado pola dirección do Parque Nacional de Illas Atlánticas con fin de identificar e documentar o Patrimonio Cultural da illa, afondando desta maneira no coñecemento do espazo cultural a través da arqueoloxía, da etnografía e doutras disciplinas, buscando así recoñecer as diferentes etapas crono-culturais que deron lugar á configuración actual deste espazo tradicional. O plan de actuación proposto estivo constituído por unha serie de accións e actividades como foron os traballos de campo de prospección superficial arqueolóxica e etnográfica, consulta e baleirado cartográfico e bibliográfico, rexistro e documentación da arquitectura tradicional, inventario de toponimia, estudo histórico, e entrevistas etnográficas entre outras. Neste contexto localizáronse dous gravados en Chan da Pólvora e un terceiro na Laxe, no barrio de Caño.

Autores:

Paula Ballesteros Arias

Yolanda Seonane Veiga

URI : http://hdl.handle.net/10261/51071
Aparece nas coleccións: (INCIPIT) Artículos
Ficheiro Descrición Tamaño Formato
2012_AUNIOS_BallesterosSeoane_Gravados rupestres_.pdf 3,19 MB Adobe

Galería de imaxes:

Petróglifo Chan da Pólvora

©  Santiago Boado Aguinaga

Imaxe destacada: 

©  Santiago Boado Aguinaga

Author: Cíes.gal

Redacción Cíes.gal.

Share This